Praktiske Oplysninger

BEMÆRK
Informationer om kurset i 2017 er under udarbejdelse. Alle priser, tider etc. er fra 2016 og ikke gældende.
NOTE
Information about the seminar in 2017 is being prepared. All prices, times etc. on this page is from 2016 and thus not valid.

Priser/Prices
Clearing 1/Basic
Kurset koster: 3.500 kr.

Basic: 3.500 DKK. 

Betaling/Payment
Al indbetaling skal ske til In-Sights konto i 
Merkur bank
Reg. nr. 8401 konto nr. 1148966
FROM ABROAD

All payment has to be done to In-SIghts account in Merkur Bank
Swift: MEKUDK21 IBAN: DK1984010001148966

Husk at opgive navn og hvilket kursus du tilmelder dig, så vi kan identificere indbetalingen 🙂
Please remember to inform us about what course you are paying for 🙂

Tilmelding/Enrolment
Du er tilmeldt kurset, når du

You are registered when you

 • Har indbetalt depositum: HUSK AT skrive kursustitel og dit navn på din indbetaling.
  Have paid the deposit: REMEMBER TO write the course title and your name.
 • Har udfyldt og sendt tilmeldings formularen.
  Have filled out and send the application form.
 • Restbeløbet skal være betalt senest 1 måned før kursusstart.
  The balance must be paid no later than 1 month before start of the cours.

Ca. 14 dage før kursus start modtager du endelig bekræftelse indeholdende bl. a. praktiske oplysninger.
About 14 days before the course starts you’ll receive a final confirmation including practical information among other things.

Bemærk: Til Clearing 1 skal vi bruge et foto af dig, som du kan sende  på email til Torben.
Please note: For Basic we need a photo of you, as new as possible. You can mail the photo to Torben.

Frameldingsbetingelser/Terms of withdrawing registration
Depositum refunderes ikke
.
Deposit is not refundable.

Ved framelding
If you withdraw registration

 • Mere end 1 måned før kursusstat refunderes hele kursusbeløbet, minus depositum.
  More than 1 month before start of the course the full amount is refunded, minus deposit.
 • Mindre end 1 måned før kursusstart refunderes 50% af kursusbeløbet, minus depositum.
  Less than 1 month before start of the course 50% of the amount is refundes, minus deposit.
 • Mindre end 14 dage før kursusstart refunderes beløbet ikke!
  Dog kan kursuspladsen overdrages til anden part mod et administrationsgebyr på 150,- kr.
  Less than 14 days before start of the course no refund is paid!
  However it is possible to hand over the your place to another. This will cost you 150 DKK in administration.

Datoer og tider/Dates and time
Bemærk! Alle sluttider er ca. tider.
Please note! All end times is about …

Clearing 1/Basic
3. – 5. juni 2016
Jund 3rd – 5th 2016

Fredag: Start kl. 13.00 præcis. Check in fra kl. 12:00 (Dørene lukkes kl. 13:00)
Friday: Start 13:00 exact. Check in from 12:00 (The doors are closed at 13:00 precise)
Lørdag:  Kl. 09:00 – ca. 22:00
Saturday: 09:00 – about 22:00
Sømdag: Kl. 09:00 – ca. 22:00
Sunday: 09:00 – about 22:00

Bemærk!/Please Note
Det er vigtigt at du holder dig fri fra andre aftaler under kurset, samt at du sørger for at du kan deltage til kurset er helt slut.
It is important that you keep clear of other arangements during the course and that you see to that you can partipate to the end.

Praktiske oplysninger/Practical information
Du skal medbringe:
Please bring:

 • Tæppe og/eller pude til at sidde på.
  A blanket and/or a cushion to sit on.
 • Varme sokker. Der må ikke bruges ude sko, eller sutsko, i rummet.
  Socks to keep your feet warm. Out door shoes, or carpet slippers, are not allowed in the room.
 • Din egen kop/krus (Vi serverer urtete i pauserne).
  Your own cup or mug. (We serve tea in the breaks).
 • Bestik til at spise din mad med.
  Knife and fork to eat you food with.
 • Gerne en ½ l. flaske med skruelåg til vand.
  A ½l bottle with screw top/screwcap for water.

Kursus Adresse/Address for the Seminar
Vi har denne gang lejet os ind hos:

SKANDINAVISK YOGA OG MEDITATIONSSKOLE
Købmagergade 65
1150 København K
Copenhagen
Denmark

Klik her for adressen på Google Maps
Click here for the address on Google Maps.

Kursuslokalerne ligger meget tæt på Nørreport S-togs station og Metro stationen.
The location is very close to Nørreport S-train station and the Metro station.


In-Sight v/Iris U. Schneider, Allersgade 16, 3. th., 2200 København N, CVR: 13798192