Praktiske Oplysninger

Pris/Price
Clearing Basis/Clearing Basic
Kurset koster: 3.000 kr.

Basic: 3.000 DKK. 

Betaling/Payment
Indbetaling skal ske til:
Hjerteakademiet, Danske Bank, Reg nr. 4453 Konto nr. 0010068010

From Abroad:
SWIFT: DABADKKK
IBAN: 8630000010068010

Husk at opgive navn og hvilket kursus du tilmelder dig, så vi kan identificere indbetalingen 🙂
Please remember to inform us about what course you are paying for 🙂

Tilmelding/Enrolment
Du er tilmeldt kurset, når du

You are registered when you

 • Har indbetalt depositum: HUSK AT skrive kursustitel og dit navn på din indbetaling.
  Have paid the deposit: REMEMBER TO write the course title and your name.
 • Har udfyldt og sendt tilmeldings formularen.
  Have filled out and send the application form.
 • Restbeløbet skal være betalt senest 1 måned før kursusstart.
  The balance must be paid no later than 1 month before start of the cours.

Ca. 14 dage før kursus start modtager du endelig bekræftelse indeholdende bl. a. praktiske oplysninger.
About 14 days before the course starts you’ll receive a final confirmation including practical information among other things.

Bemærk: Til Clearing 1 skal vi bruge et foto af dig, som du kan sende  på email til Torben.
Please note: For Basic we need a photo of you, as new as possible. You can mail the photo to Torben.

Frameldingsbetingelser/Terms of deregistration
Depositum refunderes ikke
.
Deposit is not refundable.

Ved framelding
If you withdraw registration

 • Mere end 1 måned før kursusstat refunderes hele kursusbeløbet, minus depositum.
  More than 1 month before start of the course the full amount is refunded, minus deposit.
 • Mindre end 1 måned før kursusstart refunderes 50% af kursusbeløbet, minus depositum.
  Less than 1 month before start of the course 50% of the amount is refundes, minus deposit.
 • Mindre end 14 dage før kursusstart refunderes beløbet ikke!
  Dog kan kursuspladsen overdrages til anden part mod et administrationsgebyr på 150,- kr.
  Less than 14 days before start of the course no refund is paid!
  However it is possible to hand over the your place to another. This will cost you 150 DKK in administration.

Datoer og tider/Dates and time
Bemærk! Alle sluttider er ca. tider.
Please note! All end times is about …

Clearing Basis/Clearing Basic
1. – 3. juni 2018
June 1st – 3rd 2018

Fredag: Start kl. 13.00 præcis. Check in fra kl. 12:00 (Dørene lukkes kl. 13:00)
Friday: Start 13:00 exact. Check in from 12:00 (The doors are closed at 13:00 precise)
Lørdag:  Kl. 09:00 – ca. 22:00
Saturday: 09:00 – about 22:00
Sømdag: Kl. 09:00 – ca. 22:00
Sunday: 09:00 – about 22:00

Bemærk!/Please Note
Det er vigtigt at du holder dig fri fra andre aftaler under kurset, samt at du sørger for at du kan deltage til kurset er helt slut.
It is important that you keep clear of other arangements during the course and that you see to that you can partipate to the end.

Praktiske oplysninger/Practical information
Du skal medbringe:
Please bring:

 • Tæppe og/eller pude til at sidde på.
  A blanket and/or a cushion to sit on.
 • Varme sokker. Der må ikke bruges ude sko, eller sutsko, i rummet.
  Socks to keep your feet warm. Out door shoes, or carpet slippers, are not allowed in the room.
 • Din egen kop/krus (Vi serverer urtete i pauserne).
  Your own cup or mug. (We serve tea in the breaks).
 • Bestik til at spise din mad med.
  Knife and fork to eat your food with.
 • Gerne en ½ l. flaske med skruelåg til vand.
  A ½l bottle with screw top/screwcap for water.

Kursus Adresse/Address for the Seminar
Spoons Spiseri
c/o Øresundskollegiet
Dalslandsgade 8F
2300 København S

Klik her for adressen på Google Maps. Herfra er det muligt at lave kørevejledning.
Click here for the address on Google Maps.